PSYCHOMETRIC FOR YOU

הדרכה והכנה לפסיכומטרי
חוצי גבולות
בפשטות וביעילות
​בשיטת למידה מרחוק

ההכנה מובנת על 
שלושה שיעורים : אנלוגיה + לוגיקה בסיסית + מחשבה כמותית
תרגילים מובחרים 
מעבדות תירגול לפי נושאים
מבחנים על אמת

מחיר 1500 ש”ח

שיעור ראשון חינם – ליצירת קשר